Diverse reinigingsproductenReinigingsmiddel

Hazon Vaatwas machinaal 20 ltr

49,50

Hazon Machinale Vaatwas is een krachtig vloeibaar vaatwasmiddel, respectievelijk voor kleine en grotere afwasmachines, uitsluitend voor gebruik d.m.v. doseerapparatuur. read more

Compare

SKU:
00156
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon Machinale Vaatwas is een krachtig vloeibaar vaatwasmiddel, respectievelijk voor kleine en grotere afwasmachines, uitsluitend voor gebruik d.m.v. doseerapparatuur. Naast een groot reinigend vermogen voor vetten en eiwitten heeft Hazon Machinale Vaatwas een effectieve werking om ieder probleem op het gebied van koffie- en theeaanslag aan te kunnen. Er zijn metaal beschermende en kalkbindende bestanddelen in Hazon Machinale Vaatwas aanwezig. Het economische verbruik van Hazon Machinale Vaatwas is vooral bij bandmachines onovertroffen.PH waarde 13.5

GEBRUIKSAANWIJZING:

Volg de gebruiksaanwijzing van uw doseerapparatuur voor de juiste dosering.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Gevaar. Bevat Kalium hydroxide; Natrium hydroxide; Natriumhypochloriet oplossing. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Vormt giftig gas in contact met zuren. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.