Diverse reinigingsproductenReinigingsmiddelSanitairreiniger

Hazon TP 56 ontkalker 5 ltr

37,50

Compare

SKU:
00632
Brand:
Hazon
view all details

Description

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Gevaar. Bevat Fosforzuur. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Fosfaten 15-30%, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen <5%, parfums.