Diverse reinigingsproductenReinigingsmiddelVloerproducten

Hazon Tapijtreiniger 5 ltr

25,00

Hazon Tapijtreiniger is een synthetisch reinigingsmiddel voor het reinigen van watervaste en kleurechte tapijten in combinatie met een sproei-extractiemachine. Hazon Tapijtreiniger is een professioneel tapijtreinigingsmiddel geschikt voor alle soorten vloerbedekking en tapijten. read more

Compare

SKU:
00620
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon Tapijtreiniger is een synthetisch reinigingsmiddel voor het reinigen van watervaste en kleurechte tapijten in combinatie met een sproei-extractiemachine. Hazon Tapijtreiniger is een professioneel tapijtreinigingsmiddel geschikt voor alle soorten vloerbedekking en tapijten. Hazon Tapijtreiniger bevat snelwerkende reinigers voor een snelle en optimale vuilverwijdering. Het bevat tevens een acrylaathars, die na het reinigen een beschermende “film” achterlaat. Hierdoor krijgt het vuil minder snel kans om in de vezel te trekken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Hazon Tapijtreiniger in een oplossing van 150 ml op 5 liter water verdunnen. Met een sproei- extractiemachine kan hiermee het tapijt behandeld worden, looppaden en vlekken vooraf licht innevelen zodat deze kunnen voorweken. Hardnekkige vlekken, zoals koffie- en wijnvlekken kunnen afdoende behandeld worden met VLEKKENREINIGER. Hazon Tapijtreiniger bevat geen agressieve chemicaliën. Om kleuromslag te vermijden is het aan te bevelen vooraf een proefstukje te maken.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten<5%, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfums.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bevat Eucalyptol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten<5%, parfums, limonene.