ReinigingsmiddelVloerproducten

Hazon Stripper 5 ltr

22,50

Hazon Stripper is een niet schuimend reinigingsmiddel voor het snel verwijderen van oude waslagen. Hazon Stripper reinigt tevens moeiteloos sterk vervuilde oppervlakten zoals olie, vet, nicotineaanslag, etc. Hazon Stripper heeft een niet corrosieve werking, waardoor het risico van corrosie op apparatuur en meubilair nihil is. PH waarde 13. read more

Compare

SKU:
00155
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon Stripper is een niet schuimend reinigingsmiddel voor het snel verwijderen van oude waslagen. Hazon Stripper reinigt tevens moeiteloos sterk vervuilde oppervlakten zoals olie, vet, nicotineaanslag, etc. Hazon Stripper heeft een niet corrosieve werking, waardoor het risico van corrosie op apparatuur en meubilair nihil is. PH waarde 13.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor het snel verwijderen van oude waslagen een oplossing gebruiken van 20%. Een verdunning gebruiken, afhankelijk van de aard van de vervuiling, van 2,5-5%. Hazon Stripper altijd verdund gebruiken. Hazon Stripper volledig en overvloedig met een mop aanbrengen en circa 5 minuten laten inwerken. Vervolgens met een schrobmachine of schrobber de te strippen vloer bewerken. De vuillaag dan door middel van een trekker of waterzuiger verwijderen. Indien niet alle oude waslagen zijn verwijderd, deze handelswijze herhalen. Goed met SCHOON water naspoelen. Er dient op gelet te worden dat na de inwerktijd en de schrobbehandeling het vuile water direct wordt verwijderd, omdat anders dit vuile water aan de ondergrond gaat hechten.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Gevaar. Bevat Natriummetasilicaat. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar