Desinfectie productenDiverse reinigingsproductenReinigingsmiddelSanitairreiniger

Hazon Sipro Unides 5 ltr

55,00

Een gecombineerde reiniger voor het desinfecteren van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. read more

Compare

SKU:
00312
Brand:
Hazon
Verpakking

5 ltr Can

Description

Het middel is bestemd voor gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in een gang worden behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Minimale inwerktijd is 5 minuten. Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen, dienen na de inwerktijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Doseringen:

1. oppervlakken, apparatuur en materialen, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren. 1% (10 ml per liter water). 2a. Vloeren, wanden, meubilair e.d. 1%. 2b. Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

* Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc- afdelingen. verdunning 1:100. * Isolettes: 1:100. * Oppervlakken en apparatuur in keukens: 1:100. * Toiletten en overig sanitair: 1:100. * Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie. verdunning: 1:100. Minimale inwerktijd van alle oppervlakken bedraagt 5 minuten.

N.B. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. Verneveling van het middel is niet toegestaan.

Veiligheidsinformatie:

Gevaar. Bevat Didecyldimethylammonium choride. Veroorzaakt huidirritatie en ernstig oogletsel. Zeer giftig voor het in water levende organismen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende kleding, handschoenen, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen. Onmiddelijk een arts of het antigiftcentrum raadplegen.

Additional information

Verpakking