Diverse reinigingsproductenReinigingsmiddel

Hazon Secure Vatwasmiddel 20 ltr

57,50

Hazon Secure Vaatwasmiddel is een krachtig vloeibaar vaatwasmiddel, respectievelijk voor kleine en grotere afwasmachines, uitsluitend voor gebruik d.m.v. doseerapparatuur. read more

Compare

SKU:
00550
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon Secure Vaatwasmiddel is een krachtig vloeibaar vaatwasmiddel, respectievelijk voor kleine en grotere afwasmachines, uitsluitend voor gebruik d.m.v. doseerapparatuur. Naast een groot reinigend vermogen voor vetten en eiwitten heeft Hazon Secure Vaatwasmiddel een effectieve werking om ieder probleem op het gebied van koffie- en theeaanslag aan te kunnen. Er zijn metaal beschermende en kalkbindende bestanddelen in Hazon Secure Vaatwasmiddel aanwezig. Het economische verbruik van Hazon Secure Vaatwasmiddel is vooral bij bandmachines onovertroffen. PH waarde is 13.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Volg de gebruiksaanwijzing van uw doseerapparatuur voor de juiste dosering.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Gevaar. Bevat Kalium hydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.