Diverse reinigingsproductenReinigingsmiddelSanitairreiniger

Hazon Ontstopper strong 1 ltr

105,00

Hazon Ontstopper Strong is een zeer agressief zuur reinigingsmiddel voor afvoeren van gootstenen, toiletten, spoelbakken, vetputten en riolen. Het product vernietigt snel alle organische en anorganische stoffen zoals haren, urinesteen, maandverband, tampons, vet, papier, keukenafval, koffiedik, dweiltjes, zeepresten enz. read more

Compare

SKU:
00257
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon Ontstopper Strong is een zeer agressief zuur reinigingsmiddel voor afvoeren van gootstenen, toiletten, spoelbakken, vetputten en riolen. Het product vernietigt snel alle organische en anorganische stoffen zoals haren, urinesteen, maandverband, tampons, vet, papier, keukenafval, koffiedik, dweiltjes, zeepresten enz. Tevens verwijdert Hazon Ontstopper Strong roest- en kalksteenaanslag. septic tanks. Niet geschikt voor toepassing op alle metalen en in metalen leidingen! Voor dit probleemoplossende product kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel gevolgschade aanvaarden. Lees voor het gebruik de veiligheidsaanbevelingen grondig.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Verwijder zoveel mogelijk water uit wastafel, toilet, enz. Hazon Ontstopper Strong langzaam en direct in de afvoer gieten, 5 tot 10 minuten laten inwerken en vervolgens goed doorspoelen met water. Indien nodig de procedure enkele malen herhalen. Gebruik ca. 100 tot 150 cc voor wastafel- of gootsteenafvoer. Gebruik ca. 250 cc voor vloer- en toiletafvoer. Door de afvoer maandelijks met 50 tot 100 cc te behandelen kan men meerdere verstoppingen voorkomen. Vermijd elk contact met metalen en alle andere niet zuurbestendige materialen, zoals bijvoorbeeld natuursteen. Bij enige twijfel aan de zuurbestendigheid van de te behandelen materialen dient u een klein proefje op te zetten op een onopvallende plaats.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Gevaar. Bevat Zwavelzuur. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

De Hazon ontstopper strong wordt geleverd in verpakking van 6 x 1 ltr.