AllesreinigersOntvettersReinigingsmiddel

Hazon ECO Superreiniger 5 ltr

22,50

Hazon ECO Superreiniger is een zeer geconcentreerd reinigingsmiddel voor het gebruik in de food- en non-food industrie. read more

Compare

SKU:
00379
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon ECO Superreiniger is een zeer geconcentreerd reinigingsmiddel voor het gebruik in de food- en non-food industrie. Hazon ECO Superreiniger wordt bij uitstek ingezet voor het reinigen van vloeren, wanden en machines. Tevens wordt Hazon ECO Superreiniger ingezet als effectief middel in de visindustrie, slachterijen en zware sanitair- en interieurreiniging. Door de sterk schuimende werking is Hazon ECO Superreiniger geschikt voor het gebruik in hogedruk- en schuimreinigingsapparatuur. De sterk ontvettende eigenschap zorgt ervoor zware vervuiling in korte tijd wordt opgelost. PH waarde is 11

GEBRUIKSAANWIJZING:

Aanbevolen dosering is 1,0 % (50 ml in 5 liter water), bij lichte vervuiling kan 0,2 % voldoende zijn (10 ml in 5 liter water). Voor gebruik in een hogedrukreiniger dient u de machine in te stellen op een verbruik van 0,1- tot 1% van het waterverbruik. Een juiste dosis bespaart kosten en breng het milieu minder schade toe. Lege verpakking aanbieden als plastic afval voor hergebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, amfotere oppervlakteactieve stoffen <5%. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.