AllesreinigersReinigingsmiddel

Hazon ECO Allesreiniger 5 ltr

19,95

Hazon ECO Allesreiniger is een middel dat zeer universeel inzetbaar is op alle waterbestendige oppervlakken. read more

Compare

SKU:
00524
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon ECO Allesreiniger, doos a 2×5 liter. Geschikt voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.
Hazon ECO Allesreiniger is een middel dat zeer universeel inzetbaar is op alle waterbestendige oppervlakken. Hazon ECO Allesreiniger kan zowel voor natte- als sprayreiniging ingezet worden. Speciale additieven zorgen voor een snelle en moeiteloze reiniging van vingertasten etc. van kunststoffen, metalen, gelakt hout en linoleum. Hazon ECO Allesreiniger droogt streeploos op. PH waarde is 8.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Aanbevolen dosering is 1,0 % (50 ml in 5 liter water), bij lichte vervuiling kan 0,2 % voldoende zijn (10 ml in 5 liter water). Een juiste dosering bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe. Lege verpakking aanbieden als plastic afval voor hergebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen<5%, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfums. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.