AllesreinigersReinigingsmiddel

Hazon Allesreiniger 1 ltr

14,50

Hazon Allesreiniger is een middel dat zeer universeel inzetbaar op alle waterbestendige oppervlakken. Hazon Allesreiniger kan zowel voor natte- als sprayreiniging ingezet worden. read more

Compare

Brand:
Hazon
Verpakking

1 ltr fles, doos á 12 x 1 ltr fles

Description

Hazon Allesreiniger is een middel dat zeer universeel inzetbaar op alle waterbestendige oppervlakken. Hazon Allesreiniger kan zowel voor natte- als sprayreiniging ingezet worden. Speciale additieven zorgen voor een snelle en moeiteloze reiniging van vingertasten etc. van kunststoffen, metalen, gelakt hout en linoleum. Hazon Allesreiniger droogt streeploos op. PH waarde 8.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Hazon Allesreiniger dient altijd met water verdund te worden in een mengverhouding van 1%. Voor gebruik in een sproeiflacon dient deze eerst gevuld te worden met 500 ml. water en hieraan dient vervolgens 20 ml. Hazon Allesreiniger toegevoegd te worden.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Anionogene oppervlakteactieve stoffen<5%, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfums.

Additional information