Reinigingsmiddel

Hazon Afwasmiddel 1 ltr

18,75

Hazon Afwasmiddel is een neutraal alkalivrij afwasmiddel dat door zijn materiaalvriendelijke eigenschappen bijzonder geschikt is voor reiniging van alle wasbare voorwerpen en oppervlakten. read more

Compare

SKU:
00666
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hzaon afwasmiddel, doos a 12×1 liter

Hazon Afwasmiddel is een neutraal alkalivrij afwasmiddel dat door zijn materiaalvriendelijke eigenschappen bijzonder geschikt is voor reiniging van alle wasbare voorwerpen en oppervlakten. Hazon Afwasmiddel kan tevens worden ingezet voor reiniging van wanden, deuren, meubilair, kozijnen, ramen, spiegels, tegelwerk etc. Hazon Afwasmiddel bevat schuim dat lang actief blijft, laat geen strepen of vetsluier achter. De natuurlijke vetten in de huid, die door allerlei afwasmiddelen worden onttrokken, worden door een toegevoegde handverzachter hersteld. Hazon Afwasmiddel laat zich snel in het water vermengen en geeft een snelle en actieve schuimwerking. PH waarde is 7.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor hand-vaatwas ca.1 eetlepel op 10 liter water. Voor het reinigen van houtwerk, muren, vaatwerk, etc. een dosering aanhouden van 10 à 15ml. op 5 liter warm of koud water.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken. Anionogene oppervlakteactieve stoffen5-15%, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen<5%, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfums, citral, limonene.